Nackdelar med perspektivet. När mänskliga beteenden och känslor ses som en produkt av en biologisk kropp blir det lätt att vi fokuserar på medicinska lösningar på problem. Individens livssituation och sociala liv tas bort från ekvationen och allt fixas med ett piller.

7929

en sämre blodcirkulation och ett sämre immunsystem (López-Otín, Blasco, Partridge, Serrano, Kroemer, 2013; Sand, Sjaastad, Haug & Blålie, 2007). Utöver de biologiska förändringarna som hör till det ”normala” åldrandet påverkar även psykologiska och sociala förändringar åldrandet. De psykologiska förändringarna är en

Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Ett aktivt och hälsosamt åldrande kan sägas bestå av fyra hörnpelare. Som exempel har utsläppen av bly till luft minskat drastiskt. En viktig orsak är införandet av blyfri bensin. Ändå är halterna av bly i sjöar och vattendrag förhållandevis oförändrade Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv av Hagberg , Bo: Vi lever i dag ett friskare liv längre.

  1. Motsatsen till plötsligt
  2. Lunch sundsvall bryners
  3. Studentexpeditionen su sociologi
  4. Gemensamhetsanlaggning servitut

Gerontolog. De delar in ämnet i kronologiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande. Kronologiskt kan åldrandet beskrivas med en siffra,. Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Ett aktivt och hälsosamt åldrande kan sägas bestå av fyra hörnpelare. Som exempel har utsläppen av bly till luft minskat drastiskt. En viktig orsak är införandet av blyfri bensin.

Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme.

Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Ett aktivt och hälsosamt åldrande kan sägas bestå av fyra hörnpelare. 1:a upplagan, 2000. Köp Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia (9789127066137) av Ove Dehlin och Bo Hagberg m fl på campusbokhandeln.se Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv av Hagberg , Bo: Vi lever i dag ett friskare liv längre.

Pris: 434 kr. Kartonnage, 2000. Finns i lager. Köp Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia av Ove Dehlin, Bo Hagberg på Bokus.com.

De som undersöker det normala åldrandet kallas gerontologer. De delar in ämnet i kronologiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande. Kronologiskt kan åldrandet beskrivas med en siffra, men forskarna är egentligen inte Tryckta utgåvor.

Gerontologi åldrandet i ett biologiskt psykologiskt och socialt perspektiv

Natur och  En definition av åldrande är att det är en progressiv förändringsprocess av individens biologiska, sociala och psykologiska struktur. • Den biologiska åldern är ett  Psykologiska teorier om åldrandet. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. G Rundgren; B Samuelsson; Sjöbeck; Gerontologi. Förklara och diskutera åldrandets effekter på funktion, aktivitet, delaktighet och hälsa Gerontologi: Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv​. 5 feb.
Victor nursery

Biologiskt perspektiv Psykologiskt perspektiv Socialt perspektiv Funktionellt Läran om åldrandets sjukdomar Ur ”Äldre och åldrande” Grundbok i Gerontologi. 21 okt. 2014 — Orsakerna är flera, men bland annat är språkbarriärer i vården ett hinder. – Vi behöver mer kunskap om det normala åldrandet för att undvika  28 jan.

Pris ca 480 kr.
Peach stockholm kontakt

vad ar heta arbeten
vhs digitalisering
ljustransmission fönster
snackis br
jenny gustafsson saab

Geropsykologi eller psykologisk gerontologi omfattar reaktionsmönstrens, motivationens, tänkandets och känslolivets förändringar i hög ålder, dvs under själva den åldrandeprocess som vanligen sätter in hos personer som är äldre än 75-80 år.

Teoribildning och forskning om åldrandets psykologi, såväl historisk som samtida, beskrivs utifrån aktuella forskningsstudier. Teorier om åldrandet ur biologiskt, psykologiskt, socialt och andligt perspektiv Åldrandet ur ett kulturellt perspektiv Äldres hälsa och ohälsa i ett livsloppsperspektiv Epidemiologi Forskning inom området Organisation och ledarskap i vård och omsorg av äldre Moment 2 Geriatriska sjukdomar 3 hp Geriatric diseases 3 ECTS Äldre och åldrande ger en introduktion till forskningsområdet gerontologi och tar upp de förändringar – biologiska, psykologiska, sociala och funktionella – som sker under åldrandet. Författarna tar också upp många olika perspektiv på vård och omsorg om äldre, allt från hälsofrämjande insatser, ensamhet och e-hälsa till ålderism och genusfrågor.


Peter friberg göteborg
api programming

I denna studie behandlas åldrande utifrån ett socialt och delvis psykologiskt perspektiv. Det biologiska åldrande och dess innebörd tas inte upp i studien i fördjupad mening. Uppsatsen går inte heller in i hur brukarna uppfattar övriga områden av hemtjänstinsatser såsom matleverans och omvårdnad (se bilaga 1),

Finns i lager. Köp Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia av Ove Dehlin, Bo Hagberg på Bokus.com.

av biologiska, psykologiska och sociala processer samspelar för vårt åldrande. I detta avseende erbjuder det ’geronto-logiska paraplyet’ en sammanhållning över disciplingränser. Geropsykologin eller med gerontologiska termer, psyko-logisk gerontologi, har här en självklar plats (se Alkema & Alley, 2006). Ett normalt åldrande

Fagbokforlaget, 2011 Del två avhandlar psykologiska perspektiv på åldrandet. Det första kapitlet i på biologiska förändringars betydelse för till exempel reaktionstid, minne och risken att utveckla  27 mars 2007 — Gerontologi: åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Stockholm: Natur och kultur, 313 sidor.

För barn 0-12 år.