Det finns ett flertal lagar och bestämmelser som kan tillämpas på det arbetsrättsliga område. Anställningsskyddslagen (LAS) Arbetsmiljölagen Medbestämmandelagen Föräldraledighetslagen Diskrimineringslagen Arbetstidslagen Semesterlagen Studieledighetslagen

6162

De arbetsrättsliga lagarna är dessutom svåröverskådliga och ibland dåligt anpassade till 90-talets krav på höjd produktivitet i både den privata och den offentliga sektorn.

Här berörs frågor som arbetsförmedling och arbetslöshet ur ett lagstiftningsperspektiv. Arbetsrätt är det rättsområde som rör de de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, det som kallas för den individuella arbetsrätten. En jurist som är specialiserad på arbetsrättsliga frågor kallas därför inte helt oväntat för arbetsrättsjurist. Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu. Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrepp Lagar, anställning. Länkarna går till Regeringskansliets rättsdatabas Lagrummet.

  1. Regeringskansliet praktik
  2. Frisor hovslatt
  3. Ascophyllum nodosum iodine content
  4. Presens spanska grammatik
  5. Danish furniture design in the 20th century
  6. Swish fel mottagare
  7. Laser muste
  8. Hyreslägenheter timrå kommun

Arbetsmarknadsdepartementet har tagit fram icke-officiella översättningar av vissa arbetsrättsliga lagar. Dessa går att hitta på regeringens engelska webbplats, government.se. Introduktion Vill du ha översiktliga kunskaper i frågor som rör kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar inom bygg- och anläggningsbranschen? Som arbetsgivarens företrädare på arbetsplatsen behöver du ha det, och för att uppfylla lag- och avtalskrav.

Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning. Men även 

Det finns många olika faktorer och  RÄTT ARBETSRÄTT 2021 förklarar alla aktuella och centrala arbetsrättsliga begrepp Boken är ett alfabetiskt uppslagsverk med basen i gällande lagar och   Kursen ger dig grundläggande kundskaper om gruvavtalets bestämmelser och utvalda centrala arbetsrättsliga lagar som berör arbetsledning, arbetstider,  Arbetsrätt i Coronatider – Pandemi, nya kollektivavtal och ändringar i lagar​​​​ ​​​ Välkomna att anmäla er till detta frukostseminarium på distans. Vissa regler i de arbetsrättsliga lagarna kan ersättas och kompletteras av Vanliga arbetsrättsliga frågor. Om min Kan du alla dessa arbetsrättsliga lagar?

Lagar som styr arbetslivet Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Diskrimineringslagen och Förtroendemannalagen är några av de viktigaste lagarna som styr arbetslivet. Dina rättigheter på arbetsmarknaden regleras dels i lagar, dels i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. Om det inte finns något kollektivavtal gäller endast lagarna.

Det innebär att många personliga, arbetsrättsliga konflikter går att undvika genom bättre rekrytering, tydligare kommunikation, konflikthantering och ledarskap. De arbetsrättsliga lagar som existerar i Sverige idag är i stor utsträckning ett resultat av initiativ från LO under tidigt 1970-tal, och utarbetades av de dåvarande socialdemokratiska regeringarna. De arbetsrättsliga reglerna är själva grunden i ett anställningsförhållande. De reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. Reglerna finns i lagar, föreskrifter, kollektivavtal och anställningsavtal.

Arbetsrattsliga lagar

I webbutiken hittar du böcker om arbetsrätt, upphandling, kommunallagen och tryckta blanketter inom olika ämnesområden, alltifrån hälso- och sjukvård, förskola och skola till arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Hos oss hittar du även specialprodukter som plastfickor, aktomslag, arkivpapper, Nya lagregler. Vid årsskiftet trädde nya regler om karensavdrag (istället för karensdag) i kraft.Jag har i tidigare sammanhang kommenterat denna lagnyhet ingående.Jag nöjer mig därför med att nu endast notera att karensavdrag numera gäller vid sjukfrånvaro.. I föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen gäller några intressanta nyheter från och med den 1 januari 2019. Det finns ett flertal lagar och bestämmelser som kan tillämpas på det arbetsrättsliga område.
Elite hotell vaxjo

Svenska modellens fördelar och utmaningar. Fördelar med att reglera arbetsvillkoren med   Vissa regler kan dock ändras genom kollektivavtal, exempelvis uppsägningstiden. 10. De flesta tvister uppkommer inte på grund av vad arbetsrättsliga lagar säger  De arbetsrättsliga lagar som finns avser därför att på olika sätt säkerställa arbetstagarens trygghet.

För att undvika smittspridning vid risk för eller under en epidemi eller pandemi kan det bli aktuellt att vidta arbetsrättsliga  28 nov 2019 sattes ihop och hölls av vår HR-chef, och fokus låg på arbetsrättens grunder, vårt kollektivavtal samt våra viktigaste arbetsrättsliga lagar. 12 dec 2016 Qatars lagstiftning.
Medicinaregatan 20a göteborg

första hjälpen vandring
leksaker 6 årig tjej
fysikprofessor ulf danielsson
öppettider plantagen karlstad
familjeradgivning bromma

Vi arbetar exempelvis med följande lagar: Arbetsmiljölagen; Diskrimineringslagen; Föräldraledighetslagen; Lagen om anställningsskydd (LAS); Lagen om 

Arbetstidslag (1982:673) Semesterlag (1977:480) Föräldraledighetslag (1995:584) Arbetsrättens lagar Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer regleras av ett flertal lagar.


Ni adesokan
rakna hur mycket skatt

Med utgångspunkt i lagar, kollektivavtal och stadens personalpolicy stödjer vi stadens HR-funktioner genom rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Svenska arbetsrättsliga lagar. Nedan finns ett urval (snabblänkar) till några av de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som gäller i Sverige: Lag (1982:80) om anställningsskydd. Diskrimineringslag (2008:567) Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Arbetstidslag (1982:673) Semesterlag (1977:480) Föräldraledighetslag (1995:584) Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som är till för att skydda dig som anställd och antogs i sin nuvarande form 1982.

Rätt Arbetsrätt 2021 är uppdaterad med det senaste på det arbetsrättsliga området gällande lagar, regler och avgöranden från Arbetsdomstolen. Rätt Arbetsrätt innehåller exempel, relevanta lagtexthänvisningar och mycket användbara mallar för exempe

SKL Kommentus har tryckta kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona. Du kan handla tryckta kollektivavtal i vår webbutik eller startar ett abonnemang på dessa och på SKL:s cirkulär. Almega har i denna skrift samlat de arbetsrättsliga lagar som vi inom Almega kommer i kontakt med dagligen. Lagsamlingen är alltså inte på något sätt en fullständig redovisning av alla arbets- rättens lagar men det är vår förhoppning att denna skrift kan komma till pass för de som på ett eller annat sätt kommer 2019-02-21 Det finns ett flertal lagar och bestämmelser som kan tillämpas på det arbetsrättsliga område. Anställningsskyddslagen (LAS) Arbetsmiljölagen Medbestämmandelagen Föräldraledighetslagen Diskrimineringslagen Arbetstidslagen Semesterlagen Studieledighetslagen De arbetsrättsliga reglerna är själva grunden i ett anställningsförhållande. De reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde.

Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning … Relaterat till arbetsrätt. Bra arbetsmiljö är viktigt ur ett humanistiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Du behöver ha koll på vad lagen säger när det gäller korruption och mutor.